Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

Hasta Refaketçilerini Misafir Edeceğiz.

Hasta Refaketçilerini Misafir Edeceğiz. Tedavi için gelen hastaların refakatçilerinin hastalarına refakat ettikleri süre boyunca süresince hastalarının yanlarında güven içinde olabilme­leri için, hastanelerimizin yakınlarına refakatçi misafirhaneleri

Engelleri Birlikte Kaldıracağız

Engelleri Birlikte Kaldıracağız Özel gereksinimli vatandaşlarımızın sosyal yaşama entegrasyonunu kolaylaştırmak amacıyla Engelsiz Yaşam Merkezleri kuracağız. Belediyemiz ve uluslararası fon kaynaklarıyla işbirliği içinde kurulacak bu merkezlerde