Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

Çocuklarımızın Mutluluğu için Yeni Oyun Alanları Açacağız

Kırsal mimari dokumuza uygun olarak geleneksel malzeme ve mimariyi esas alan yapı tipa

Çocuklarımızın mutluluğu için, mahallelerimizde mevcut oyun parklarını yenileyecek ve oyun parkı olmayan mahallelere yeni parklar açacağız.

Çocuklarımızın güvenle spor yapmalarını ve eğlenmelerini sağlayacak bu parklar, aynı zamanda yetişkinlere yönelik ekipmanlarla zenginleştirilerek tüm yaş grupları için sağlıklı ve aktif bir yaşam alanı oluşturacağız.

olojileri geliştirilerek, kırsal mimari bütünlüğünün desteklenmesi ve estetik değerlerin korunmasını sağlayacağız.

Ayrıca, bu tipolojilere bağlı kalınarak inşa edilecek yapılardan ruhsat ücreti alınmayacak ve proje desteği sunulacaktır.

Benzer Projelerimiz