Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

Hasta Refaketçilerini Misafir Edeceğiz.

Tedavi için gelen hastaların refakatçilerinin hastalarına refakat ettikleri süre boyunca süresince hastalarının yanlarında güven içinde olabilme­leri için, hastanelerimizin yakınlarına refakatçi misafirhaneleri açacağız. Böylece refakatçilerin bu zorlu süreçte hastalarına bu süre içerisinde rahat bir şekilde destek verebilmelerini sağlayacağız.

Benzer Projelerimiz