Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

İlçelerimizi Afetlere Karşı Dirençli Kılacağız

Tüm İlçelerimizde mevcut yapı stoğunu gözeterek, oluşturacağımız yeni yerleşim alanları, temin edeceğimiz ek finansman kaynakları ve hazırlayacağımız yeni projelerle kentsel dönüşümü destekleyeceğiz. İmar planlarında yatay mimariyi önceleyerek tüm afetlere karşı yapı stoğumuzu dirençli hale getireceğiz. Ayrıca, toplumun afetlere karşı bilinçlendirilmesini sağlayacağız.

Hem konutlarımızın hem de altyapımızın güçlendirilmesi yoluyla afetlere karşı dirençli bir şehir oluşturacağız.

Benzer Projelerimiz