Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

Kentsel Dokuyla Uyumlu Yeni ve Modern Uydu Kentler Kuracağız

Kentsel dokuyla uyumlu, yeni yaşam alanları oluşturup, modern uydu kentler inşa edeceğiz. Ulaşım ağı gelişmiş, kültürel, ticari ve sosyal ihtiyaçlara cevap verebilecek, sosyal donatılara, yeterli yeşil alanlara, sürdürülebilir ve çevreyle uyumlu mimariye sahip yeni şehirlerin temellerini atacağız.

Benzer Projelerimiz