Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

Kırsal Mimaride Estetik ve Bütünlüğü Sağlayacağız

Kırsal mimari dokumuza uygun olarak geleneksel malzeme ve mimariyi esas alan yapı tipolojileri geliştirilerek, kırsal mimari bütünlüğünün desteklenmesi ve estetik değerlerin korunmasını sağlayacağız.

Ayrıca, bu tipolojilere bağlı kalınarak inşa edilecek yapılardan ruhsat ücreti alınmayacak ve proje desteği sunulacaktır.

Benzer Projelerimiz